Vrijwilligersbeleid

Welzijn Woerden hecht veel waarde aan de inzet van vrijwilligers. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de Woerdense samenleving. Om hun werk optimaal te kunnen doen hebben vrijwilligers behoefte aan goed vrijwilligersbeleid, begeleiding, opleidingsmogelijkheden, waardering en erkenning.

Het vrijwilligersbeleid van Welzijn Woerden is erop gericht om in deze behoefte te voorzien.

Vrijwilligersbeleid Welzijn Woerden (pdf)