Nieuwsbrief

Werkconferentie Welzijn op Recept

03/01/2017 - Op 16 februari 2017 vindt de werkconferentie "Kennisnetwerk Welzijn op Recept" plaats. Tijdens deze werkconferentie gaan we in gesprek over de mogelijkheden en wensen t.a.v. het opzetten van een landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. Daarbij komen vragen aan de orde als 'Wat wilt u graag in een kennisnetwerk naar voren laten komen' en ‘hoe kan het kennisnetwerk u helpen in de doorontwikkeling en borging van Welzijn op Recept'.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door MOvactor, samenwerkingspartner van Welzijn Woerden. MOvactor heeft vragenlijsten gestuurd naar organisaties die al werken met Welzijn op Recept. De uitkomsten hiervan worden op de werkconferentie gepresenteerd.

De hoogleraren Jan Walburg en Judith Wolf verzorgen beide een inleidende presentatie. Vervolgens zullen we ons in workshops en aan de hand van een aantal thema's buigen over de opzet van een kennisnetwerk. 

Medewerkers uit zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en kennisinstituten zijn van harte welkom. Voor nadere informatie zie de flyer.

 

Delen: