Welzijn op recept: huisartsen en welzijn werken samen

01/09/2016 - Op dinsdag 30 augustus ondertekenden huisartsenpraktijk Woerden-Oost, Medisch Centrum Iepenhof en Welzijn Woerden de intentieverklaring voor ‘Welzijn op Recept’. Dit is een effectieve methode voor mensen met lichte psychosociale klachten.

Steeds vaker gaan inwoners met klachten waar geen of niet alleen medische behandeling voor nodig is naar de huisarts. ‘Welzijn op Recept’ maakt het mogelijk dat de huisarts doorverwijst naar de welzijnsorganisatie. De welzijnsconsulenten van Welzijn Woerden bieden vervolgens passende ondersteuning en activiteiten. Ook voor mensen die zelf hun klachten te boven willen komen, is ‘Welzijn op Recept’ een steuntje in de rug.

Wethouder Koster zette namens de gemeente haar handtekening. De intentieverklaring bekrachtigt de samenwerking tussen genoemde partijen. In het filmpje dat deze middag gemaakt is, vertellen betrokken partijen over het waarom van Welzijn op Recept en de voordelen ervan voor de inwoners van Woerden.

Maatwerk

Voor inwoners die de huisarts bezoeken met lichte psychosociale klachten of chronische klachten betekent dit dat er andere verwijsmogelijkheden komen dan alleen van medische aard. Denk hierbij aan mensen die zich eenzaam voelen, een naaste hebben verloren, hun baan zijn kwijtgeraakt en zich niet gelukkig voelen. Ook voor oudere inwoners die er soms alleen voor staan en zelfstandig willen blijven, zijn er mogelijkheden. Na verwijzing door de huisarts neemt de welzijnsconsulent contact op met de inwoner. De welzijnsconsulent luistert, vraagt door en verkent samen met de inwoner welke oplossing het beste bij de persoonlijke situatie past. Dit kunnen activiteiten zijn, maar bijvoorbeeld ook ontmoetings- en vrijwilligersaanbod. De wensen en ideeën van inwoners zijn leidend bij het samenstellen van een passend arrangement. De samenwerking stimuleert dat mensen meer mentale gezondheid, welbevinden, veerkracht en kwaliteit van leven ervaren, dat inwoners meer participeren, dat zelfredzaamheid toeneemt en eenzaamheid afneemt.

Uitbreiding

De ontwikkeling van Welzijn op Recept vindt gefaseerd plaats. De eerste fase is een pilot waarin huisartspraktijk Woerden Oost en Medisch Centrum Iepenhof de aanpak ontwikkelen. Ook de praktijken aan de Kievitstraat en Rubensstraat tonen serieuze belangstelling. In april 2017 volgt een evaluatie van de samenwerking , onder projectleiding van adviesbureau Raedelijn. Het is de wens om de werkwijze vervolgens uit te breiden naar andere huisartspraktijken in de gemeente Woerden.

Lees hier de brochure Welzijn op Recept in Woerden.

 

Foto: Alex de Kuijper

Delen: