Nieuwsbrief

Ook volgend jaar nog steun voor Woerdense jeugd?

21/12/2015 - Op werkwerk gaan, een eigen fiets hebben, huiswerk maken op de computer, sporten of muzieklessen volgen. Voor de meeste kinderen een vanzelfsprekendheid. Maar wat als er thuis geen geld is? Project Jeugd een Kans heeft dit jaar bijna 100 kinderen en hun ouders kunnen helpen door het verstrekken van computers, fietsen of een bijdrage in de kosten voor sport of cultuur.

In 2015 hebben Gerjan van den Boogaard en René Kleinveld van het projectteam JEK zo’n 80 aanvragen toegekend aan kinderen en jongeren in de gemeente Woerden die opgroeien in een armoede situatie. De nadruk ligt op het activeren en laten participeren van de jeugd in het maatschappelijk proces.

Verwijzers sleutel tot succes

De aanvragen kwamen met name binnen via verwijzers zoals RAWB, Careyn, Vluchtelingenwerk en Welzijn Woerden. “Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de actieve inzet van de verwijzers. Ook de middenstand deed mee. De samenwerking was prima en we hebben hierdoor nog meer kinderen en gezinnen kunnen helpen”, aldus van den Boogaard.

Toekomst

Het VSB Fonds heeft sinds 2013 drie jaar lang een bedrag van € 25.000,- beschikbaar gesteld. Eind dit jaar stopt het project JEK. Van den Boogaard: “Ook de verwijzers hopen dat dit project volgend jaar op een of andere manier een vervolg krijgt. Want het is zó nodig”.

Delen: