Nieuwsbrief

Nieuwe koers voor Welzijn Woerden

05/02/2019 - Gemeente en welzijnsorganisatie maken afspraken

Welzijn Woerden gaat de dienstverlening anders organiseren. Daarvoor wijzigt de organisatie dit jaar haar naam in ‘Hart voor Woerden’ en wordt het beweegteam een eigenstandige stichting. De mantelzorgondersteuning en welzijnscoach zullen dichter tegen ‘WoerdenWijzer’ aan gaan werken.

Door samenwerken en aansluiten bij de leefwereld van inwoners zet Hart voor Woerden in op preventie en het voorkomen van problemen bij inwoners. Dit sluit aan bij het nieuwe beleid van de gemeente Woerden. Het beleid is erop gericht dat inwoners die ondersteuning nodig hebben, dit eerder en dichtbij huis vinden.

Hart voor Woerden
In samenwerking met alle vrijwilligersorganisaties zorgt Hart voor Woerden ervoor dat er meer wordt gewerkt met de inzet van vrijwilligers. Hart voor Woerden zet in op het verbinden van vrijwilligers aan vrijwilligersorganisaties. Ook zorgt het voor een goede afstemming van de vrijwillige inzet op de vraag van de inwoners en het opleiden en waarderen van vrijwilligers. De vrijwilligersdiensten zoals Graag Gedaan, Plusbus, Thuisadministratie, Telefooncirkel, Bij Rembrandt en Op de koffie worden een onderdeel van het aanbod van Hart voor Woerden.

Tymon de Weger, wethouder Sociaal Domein Woerden: ‘Woerden kent veel organisaties waarin vrijwilligers actief zijn. Zij zijn van onschatbare waarde voor onze gemeente. Ik ben erg blij dat Welzijn Woerden en de gemeente nieuwe afspraken hebben gemaakt. Daarmee sluiten we beter aan op het vele werk dat alle vrijwilligersclubs doen in hun buurt, wijk of dorp. We geven hiermee een impuls aan de ondersteuning van onze vrijwilligers. We organiseren begeleiding dichterbij de mensen die aandacht en steun verdienen. En de naam ‘Hart voor Woerden’ geeft precies aan waarom we deze verandering nu inzetten.”

Mantelzorgondersteuning en welzijnscoach
De gemeente gaat via haar team WoerdenWijzer de ondersteuning dichtbij de leefwereld van inwoners organiseren. Door te investeren in de zorg en ondersteuning dicht bij de inwoner, kunnen mensen langer en in hun eigen omgeving blijven wonen. “Hoe meer mensen meedoen, hoe meer mensen gelukkig worden. En hoe minder zij op den duur zware vormen van zorg nodig hebben”, aldus Tymon de Weger. De welzijnscoach en de mantelzorgondersteuner dragen er samen met WoerdenWijzer aan bij dat inwoners ondersteuning eerder en dichtbij huis kunnen vinden. In de komende periode gaan de zij daarom vanuit WoerdenWijzer aan de slag.


Beweegteam
Ook het ‘Beweegteam’ gaat een ontwikkeling doormaken. Samen met de sportorganisaties, scholen en cultuurorganisaties wordt een programma ontwikkeld voor het nieuwe schooljaar. Zij sluiten aan bij de vraag binnen deze clubs zodat ze elkaar verder kunnen helpen en versterken. De organisatie die daarbij hoort wordt in de komende maanden opgezet.

Delen: