Nieuwsbrief

Grote belangstelling voor mantelzorgwaardering

10/12/2015 - Er is massaal gereageerd op de oproep die gemeente Woerden en Welzijn Woerden begin oktober in de media plaatsten. Iedereen die mantelzorg verleent of iemand kent die mantelzorg biedt aan een hulpbehoevende inwoner uit de gemeente Woerden, kon zichzelf of een mantelzorger aanmelden voor de mantelzorgwaardering. Ruim 500 mantelzorgers ontvingen een VVV-bon t.w.v. € 50,-.

Het is een blijk van waardering voor de langdurige en onbetaalde  zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een buur  of kennis.

Deelname was mogelijk door registratie bij het Steunpunt Mantelzorg. Ook mantelzorgers die buiten de gemeentegrenzen wonen, maar geregeld naar onze gemeente afreizen om mantelzorg te verlenen, meldden zich aan.

Steunpunt Mantelzorg
“We realiseren ons dat het verstrekken van de VVV-bon een klein gebaar is in de waardering en erkenning van de inzet van alle mantelzorgers in onze gemeente. Niet iedereen voelt zich  mantelzorger. Juist voor iemand die heel dichtbij staat vinden mensen het vaak vanzelfsprekend om zorgtaken op zich te nemen”, zegt Carolien Harbers, plaatsvervangend mantelzorgconsulent bij Welzijn Woerden. “In de praktijk zijn mantelzorgers vaak meer gebaat bij ontlasting van de zorgtaken en/of ondersteuning. Het Steunpunt Mantelzorg kan dan uitkomst bieden. Zo geven we informatie en advies, bieden we cursussen en informatiebijeenkomsten aan én kunnen mantelzorgers terecht voor emotionele ondersteuning en lotgenotenbijeenkomsten”.

Schilderijen voor mantelzorgers
Nick, Wendy en Monika zijn drie kunstzinnig getalenteerde mensen met een verstandelijke beperking die schilderen bij Atelier ‘De Schuur’ in Zegveld. Speciaal voor de mantelzorgwaardering 2015 hebben zij ieder een schilderij gemaakt met het onderwerp mantelzorg. Deze schilderijen staan tevens afgedrukt op de kaart waarin de VVV-bon  werd verpakt en die uit naam van wethouder Koster inmiddels is verstuurd naar alle mantelzorgers.

Waarom een Woerdense mantelzorgwaardering?
De overheid vindt het belangrijk om mantelzorgers van alle leeftijden te waarderen en te ondersteunen. Hiervoor bestond tot en met 2014 het landelijke mantelzorgcompliment. Deze regeling is per 1 januari 2015 gestopt en wordt nu lokaal en op kleinere schaal door gemeenten zelf geregeld. Gemeente Woerden is eerder dit jaar in gesprek gegaan met mantelzorgers om te onderzoeken hoe de Woerdense blijk van waardering eruit zou moeten zien. De voorkeur ging uit naar een individuele vorm van waardering. De keuze is gevallen op een VVV-bon voor iedere geregistreerde mantelzorger.

Delen: