Mantelzorgwaardering

De gemeente Woerden wil mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig en intensief voor een naaste zorgen. Dat gebeurt via een mantelzorgwaardering. Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Woerden voert in opdracht van de gemeente de mantelzorgwaardering uit.

De gemeente Woerden en Welzijn Woerden willen u als mantelzorger waarderen met een cadeaubon voor uw inzet en de zorg die u geeft.

U kunt zich tot 31 december 2017 aanmelden voor de Mantelzorgwaardering 2017.

Aanvragen Mantelzorgwaardering

Maak gebruik van het formulier aanvragen mantelzorgwaardering