Mantelzorgwaardering

De gemeente Woerden wil mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig en intensief voor een naaste zorgen. Dat gebeurt via een mantelzorgwaardering. Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Woerden voert in opdracht van de gemeente ieder jaar de mantelzorgwaardering uit.

Meer informatie over aanmelden? Houdt u dan de Mantelzorgnieuwsbrief in de gaten.

Ontvangt u nog geen digitale nieuwsbrief? U kunt zich via onze website aanmelden.