Steunpunt Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg Woerden geeft informatie en ondersteuning aan mantelzorgers in de gemeente Woerden.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd. Een mantelzorger is geen beroepskracht.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Als mantelzorger bent u erg belangrijk voor de persoon voor wie u zorgt. En zorgen voor iemand van wie je houdt, doe je met liefde. Maar het zorgen is niet altijd even makkelijk, vooral als de zorg langer duurt en intensief is.

Het Steunpunt Mantelzorg ondersteunt u zo veel mogelijk met:

  • Informatie en advies
  • Activiteiten voor mantelzorgers
  • Praktische hulp en vervangende zorg

Contact

Dunja van Kleef, Coördinator Mantelzorg
Telefoon: 0348 - 42 11 01
E-mail: d.vankleef@welzijnwoerden.nl

Mantelzorgwaardering 2018

De gemeente Woerden wil mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig en intensief voor een naaste zorgen. Dat gebeurt via een mantelzorgwaardering. Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Woerden voert in opdracht van de gemeente ieder jaar de mantelzorgwaardering uit.