Family Factory

Ouderbetrokkenheid staat hoog op de agenda, aangezien ouderbetrokkenheid enerzijds de leerprestaties en het welzijn van de kinderen verhoogt en anderzijds de sociale cohesie bevorderd.

In heel Nederland zijn Inspiratieteams actief. Deze ouders vormen in hun woonplaats hun eigen Netwerk van ouders en bieden andere ouders de kans om elkaar te ontmoeten, te inspireren en waar nodig een handje te helpen. In Woerden is nu het eerste inspiratieteam gevormd. Zij koken in de huiskamer van de Brede School Schilderskwartier met en voor elkaar en andere ouders die dat leuk vinden.

In de huiskamer kunnen ouders en kinderen elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren. De huiskamer biedt ouders deze mogelijkheden vanuit het eenvoudige idee dat vaders en moeders veel voor elkaar kunnen betekenen. Want elkaars ervaringen, ideeën en oplossingen zijn interessant materiaal voor andere vaders en moeders. Vooral- door de tijd te nemen voor elkaar en elkaar met onze ervaringen en zoektochten te inspireren wordt het makkelijker om gezin te zijn en deze 'draaiende' te houden.

Ouders kunnen voor ondersteuning bij het starten van een inspiratieteam terecht bij, Roxanne van de Loo, coördinator van de huiskamer of informatie zoeken en vragen via facebook: Brede School Schilderskwartier. Voor meer informatie: www.familyfactory.nu.

De huiskamer is een initiatief van de partners van de Brede School Schilderskwartier, ontwikkeld en uitgevoerd met ondersteuning van de coördinator brede school, Diana van der Kroon van Welzijn Woerden. De gemeente Woerden, CJG Woerden en KMN Kind&co hebben de huiskamer mede mogelijk gemaakt. Coördinator huiskamer: Roxanne van de Loo.