Bewegen en gezonde leefstijl

Lichaamsbeweging is belangrijk voor een gezonde leefstijl. Welzijn Woerden organiseert diverse activiteiten om kinderen te stimuleren om regelmatig te bewegen.

Beweegteam Woerden

Beweegteam Woerden is een initiatief van Welzijn Woerden in samenwerking met het project Combinatiefuncties van de gemeente Woerden en een groot aantal sportopleidingsinstituten. Door structurele samenwerkingsverbanden tussen scholen en sportverenigingen wordt gestreefd naar een dagelijks aanbod van sport en beweegactiviteiten.

Lekker in je lijf!

Lekker fit is een beknopte lesmethode voor het basisonderwijs over gezonde voeding en bewegen. Door laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten te organiseren worden kinderen gestimuleerd regelmatiger te bewegen en er een gezonde leefstijl op na te houden.

Combinatiefunctionarissen

Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is voor twee of meer sectoren. Bijvoorbeeld een vakleerkracht bewegingsonderwijs die ook trainer of coach is bij een sportvereniging.