Nieuwsbrief

Ik zorg voor een ander en wil graag contact met mensen in dezelfde situatie

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert elke maand een bijeenkomst voor en met lotgenoten. Belangrijk daarbij zijn ontspanning en het uitwisselen van ervaringen en bruikbare tips. Geregeld nodigen wij een gastspreker uit die werkzaam is in de zorg, bijvoorbeeld iemand die nader ingaat op de gevolgen van een hersenbloeding of de ziekte van Parkinson. Aan deze bijeenkomsten zijn voor u geen kosten verbonden.

Meer informatie over Steunpunt Mantelzorg.


Overzicht hulpvraag