Nieuwsbrief

Ik kan (of durf) dingen niet meer alleen

De welzijnsconsulent kan u helpen met allerlei vragen op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Ook als u dingen niet meer alleen kunt of durft kunt u hier terecht. De ouderenadviseur kan samen met u naar een oplossing zoeken. Dat kan bijvoorbeeld een maatje of een bezoekvrijwilliger zijn. De welzijnsconsulent kan ook optreden als uw belangenbehartiger en namens u contact opnemen met instanties.

U kunt contact opnemen met de welzijnsconsulent op telefoonnummer 0348 - 421101 of via info@welzijnwoerden.nl

Meer informatie over de welzijnsconsulent.

Meer informatie over maatjes.


Overzicht hulpvraag