Nieuwsbrief

Ik heb een vraag over het mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment is een vergoeding voor mantelzorgers als blijk van waardering voor de zorg die zij verlenen. Degene die de zorg ontvangt kan maximaal 1 zorgverlener per jaar voordragen voor het mantelzorgcompliment. Voor alle informatie rondom het mantelzorgcompliment kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg.

Meer informatie over Steunpunt Mantelzorg.


Overzicht hulpvraag