Nieuwsbrief

Ik heb een vraag over de combinatie mantelzorgen en werken

De zorg voor een buur, familielid of naaste kan veel tijd en energie vergen. Dat kan lastig zijn als u daarnaast ook een baan hebt. Voor informatie over en ondersteuning bij de cobinatie mantelzorgen en werken kunt u terceht bij Steunpunt Mantelzorg.

Meer informatie over Steunpunt Mantelzorg.


Overzicht hulpvraag