Hulp bij financiële problemen

Heeft u schulden en weet u nu niet (meer) wat u moet hieraan moet doen? Deskundige vrijwilligers van Welzijn Woerden kunnen u helpen om inzicht te krijgen in uw financiële situatie en samen met u werken aan een oplossing.

Financiële problemen kunnen allerlei oorzaken hebben, zoals werkloosheid, scheiding of het verlies van een gezinslid. Ze kunnen behoorlijk ingrijpend zijn en u in uw welzijn beperken. Vaak is het moeilijk om financiële problemen alleen op te lossen. 

Deskundige vrijwilligers van Welzijn Woerden kunnen u helpen bij uw thuisadministratie. Samen met u nemen zij de post door, ordenen de administratie en maken een bewaarsysteem. Ze helpen u met het inzichtelijk maken van uw inkomsten en uitgaven en het vaststellen van een budget. Op die manier wordt gewerkt aan een oplossing van uw financiële problemen.
Ook ondersteuning bij contacten met instanties, het invullen van formulieren van o.a. gemeentelijke voorzieningen en huur- en zorgtoeslag, is mogelijk.

De hulp is altijd tijdelijk, maar kan langere tijd geboden worden. Doel is dat u weer grip krijgt op uw geldzaken en dat u deze zelfstandig kunt beheren.

Schuldhulpmaatje

Soms zijn de financiële problemen zo groot, dat u deze zelf niet meer kunt verhelpen. Het is dan mogelijk dat u via een schuldhulpverleningstraject uw financiële problemen oplost. Welzijn Woerden heeft vrijwillige schuldhulpmaatjes die u in een dergelijke situatie tot steun kunnen zijn. 

Aanmelden

Als u behoefte heeft aan hulp bij uw financiële problemen of een schuldhulpmaatje, dan kunt u contact opnemen met de coördinator Thuisadministratie, Saskia Hijzelendoorn.

Zij komt op huisbezoek en zal na inventarisatie een thuisadministratie-vrijwilliger aan u koppelen om de nodige ondersteuning te bieden. De dienstverlening is gratis.

Aanmelden kan ook via ons telefoonnummer 0348 - 421101 of aan de balie bij Welzijn Woerden, Rembrandtlaan 2. U kunt ook per e-mail contact opnemen via info@welzijnwoerden.nl.