Nieuwsbrief

Agenda

Workshop op 26 april: Goed voorbereid op de nieuwe privacy wetgeving

26 april 2018

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet in werking, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook uw vereniging heeft hiermee te maken. Bereid u goed voor en volg deze praktische workshop.lees meer

Workshop Omgaan met conflicten en grensoverschrijdend gedrag

25 juni 2018

Agressie, wat is het eigenlijk? En, wanneer moet u er iets mee? Wat kunt u zelf doen om agressie, grensoverschrijdend gedrag en conflicten te voorkomen? In deze workshop krijgt u praktische handreikingen om te reageren op conflicten en (potentieel) agressieve situaties.

lees meer